Przewodnik Gault&Millau Polska zawiesza ocenianie restauracji

Specjalne czasy wymagają specjalnych działań. Analizując sytuację rynkową Gault&Millau podjęło trudną, acz zdaniem zespołu konieczną decyzję o zaprzestaniu publikacji przewodnika Gault&Millau zarówno w tym, jak i w przyszłym roku.

„Z uwagą obserwujemy rynek nie tylko w Polsce, ale także innych krajach gorąco kibicując szefom kuchni, restauratorom i hotelarzom. Mijające miesiące pokazały brawurę i determinację, ale także bezsilność i obawę. A przede wszystkim potrzebę znalezienia rozwiązań dla problemów, ale także zagospodarowania możliwości, które wykreował COVID” – mówi Justyna Adamczyk, redaktor naczelna Żółtego Przewodnika Gault&Millau Polska. 

Ocenianie kogokolwiek w tym momencie byłoby głęboko niesprawiedliwe i zaprzeczałoby idei, która przyświecała twórcom podczas wprowadzania Przewodnika do Polski – budowania i promowania polskiej gastronomii. Dlatego zawieszono te działania i jednocześnie podjęto decyzję o połączeniu zasobów, energii i kompetencji tworzących polską edycję Gault&Millau oraz Taste Masters z firmą doradczą VDG International dla utworzenia profesjonalnego i kompleksowego doradztwa dla branży Horeca. Tak powstał reCOVER – program wspierania i rozwoju branży restauracyjno – hotelarskiej. 

„W ciągu ponad 20 lat mojej pracy w doradztwie biznesowym przeżyłam kilka kryzysów rynkowych. Nauczyły mnie, że każdy kryzys należy rozpatrywać przede wszystkim w kategoriach szansy, nie jedynie zagrożenia. To moment, który sprzyja odcinaniu słabszych gałęzi przy jednoczesnym śmiałym budowaniu stabilniejszych, nowoczesnych struktur. A obecna sytuacja nie tylko sprzyja, ale wręcz wymaga prowadzeniu takich działań. I w tym procesie powinniśmy, możemy i potrafimy wspierać branżę.” – mówi Justyna Adamczyk. 

reCOVER łączy doświadczenie dwóch dekad prowadzonych z sukcesem projektów doradztwa strategicznego i personalnego, najlepsze światowe praktyki oceny i audytów restauracji i hoteli z wiedzą najbardziej cenionych ekspertów branży. Takie połączenie stworzyło kompleksową paletę usług szkoleniowych, audytorskich i doradczych. Zespół będzie wspierać restauracje i hotele w opracowaniu lub dostosowaniu strategii, ocenie jakości świadczonych usług oraz szkoleniu zespołów

„Do tej pory mogliśmy jedynie oceniać, zachowując w tajemnicy metodologię i efekty inspekcji. Zaprzestając czasowo oceny dajemy sobie możliwość otwartego dzielenia się wiedzą. Będę mogła w pełni odpowiedzieć na zadawane przez lata pytania o szczegóły oceny i zindywidualizowany raport poinspekcyjny. Ponadto, łącząc siły z autorytetami branży tworzymy unikalną, kompleksową ofertę doradczą.” – opowiada Justyna Adamczyk.

W skład zespołu wchodzi grono wybitnych specjalistów: 

Justyna Adamczyk, wieloletnia redaktor naczelna Gault&Millau, łącząca dwudziestoletnie doświadczenie doradcze z wieloletnim audytem i oceną restauracji i hoteli na całym świecie, 

Tomasz Kolecki, vice prezes Stowarzyszenia Somelierów Polskich, konsultant i trener personelu restauracji i hoteli, ekspert układania kart napojów, 

Konrad Nadobnik, dyrektor operacyjny Belvedere, ekspert serwisu i protokołu dyplomatycznego, trener ustawiający zespoły i procedury gastronomii każdej skali, 

Artur Zymerman, prezes zarządu Grupy Belvedere, od 30 lat zarządzający najbardziej prestiżowymi restauracjami i hotelami w kraju, konsultant i doradca w zakresie narzędzi finansowych i biznesowych. 

Zespół uzupełnia grono specjalistów z obszarów marketingu, PR, social mediów oraz architektów. Będziemy posiłkować się wiedzą i doświadczeniem najlepszych szefów kuchni z kraju i z zagranicy. 

Aby zapewnić najwyższy poziom profesjonalizmu i dostępu do wiedzy i kompetencji prace reCOVER wspierać będą dwie Rady Programowe: Branżowa i Biznesu. Wzorem najlepszych uczelni i firm doradczych na świecie, zgromadzono najtęższe umysły świata Horeca oraz wybitne postaci biznesu związanego z branżą hospitality. Celem jest wspólne ustalanie kierunków programowych i zasilanie branży zasobami najwyższej klasy wiedzy i kompetencji. Efekty obrad będą publikowane w postaci ogólnodostępnych raportów, zaś najciekawsze narzędzia, techniki i trendy wzbogacą program szkoleń oraz opracowywane przez naszych Konsultantów strategie. Uzupełnieniem reCOVER będzie program telewizyjny, prezentujący paletę rozwiązań biznesowych dla restauracji i hoteli i kreujących najciekawsze, sprawdzone trendy ze świata. 

Nieocenionym wsparciem projektu są Partnerzy biznesowi, którzy stają się mecenasami czynnie wspierającymi działania zespołu reCOVER i walnie przyczyniający się do rozwoju branży i kreowania nowych standardów. Dzięki współpracy z nimi program otrzyma wsparcie merytoryczne i finansowe, aby jak najszersza rzesza restauracji i hoteli mogła skorzystać z usług audytów, szkoleń i doradztwa strategicznego. Wspieranie rozwoju restauracji i hoteli w Polsce jest bowiem nie tylko naszą misją, ale także świadomą i odpowiedzialną strategią marketingową i CSR naszych Partnerów. 

Misją programu jest nie tylko poprawa sytuacji poszczególnych restauracji i hoteli, ale także pozytywne wpływanie na rozwój całej branży i podnoszenie standardów jakości tak samej oferty dla gości, jak i prowadzenia biznesu. Razem możemy więcej!

 

Więcej informacji na stronie www.vdg-international.pl 

FB www.facebook.com/reCOVERadvisory